Equip de quarterar

Informació

  • Categoria

    Escorxadors de vaquí i oví

Descripció


– Diferents posicions de penjada del quarter davanter
– Cadena descensora de quarters posteriors
– Cadena elevadora de quarters davanters
– Alimentació automàtica de ganxos
– Velocitat variable de les cadenes