Escorxadora de bestiar vaquí DBH

Informació

  • Categoria

    Escorxadors de vaquí i oví

Màquina formada per dues plataformes elevadores d’acer inoxidable i un tambor per estirar la pell i enrotllar-la


Descripció


– Dues plataformes individuals d’acer inoxidable que s’eleven pneumàticament per mitjà d’un cilindre pneumàtic cadascuna, que s’acciona mitjançant uns polsadors de peu perquè l’operari disposi de més llibertat de mans
– El terra és antilliscant de fibra de poliester o inoxidable
– Cada plataforma té unes baranes de seguretat per l’operari
– Una de les plataformes té el control de comandament d’engegada y aturada de l’escorxadora
– Xassís a base de tub estructural galvanitzat
– Un bombo per enrotllar i desenrotllar la pell
– Un cilindre hidràulic per posar en moviment els elements anteriors
– Per mitjà dels comandaments que es troben en una plataforma s’accionen tots els dispositius

Producció


40 caps de bestiar per hora (sense escorxar el cap).