Davantals de metall Chainex

Davantals de metall Chainex

Cotes de malles d’acer inoxidable: robustesa i perfecció d’un material fabricat per tal de garantir la seguretat. 1.Responen a las directives de la CE sobre harmonització de les disposicions legals dels Estats Membres en matèria d’equips de protecció individual (89/686/CEE). 2.EN412:davantals de protecció durant l’ús de ganivets de mà.