Transportador de ganxos buits

Transportador de ganxos buits

Descripció – Transporta els ganxos buits des del moll o sala d’especejament fins a l’escorxador – Totalment automatitzat – Permet acumulacions de ganxos – Es pot incorporar màquina netejadora de ganxos – Estalvia en mà d’obra i tràfic de carros – Cadena transportadora de baules inoxidable

Cadena vísceres vermelles

Cadena vísceres vermelles

Descripció – Transportador tipus AM2 amb tròleis i cadena inox. – Ganxos per a cap, esòfag, llengua, fetge i cua – Cassoletes per a ronyó i melsa – Guia cadena en perfil tubular d’acer inoxidable

Eixarrancador

Eixarrancador

Descripció – Facilita l’eviscerat de l’animal – Accionat mitjançant cilindre pneumàtic – Construcció en acer inoxidable – Posicionament manual

Alleujador carrega caps

Alleujador carrega caps

Descripció – Alleuja esforços per a la penjada dels caps a la cadena – Cilindre d’accionament pneumàtic – Ganxo per a la subjecció del cap – Comandaments en el ganxo mateix – Guies per al desplaçament longitudinal del cap.

Espelladora de boví DHBI-100

Espelladora de boví DHBI-100

Descripció – Producció de fins a 70 bovins/hora – Espella l’animal de dalt a baix – Permet treure la pell amb una preparació mínima – També treu la pell del cap – Plataformes elevadores independents pneumàtiques – Reculada automàtica de les plataformes per a evitar frecs amb l’animal – Disposa d’alleujador de càrrega per a …

Línia de feinejat

Línia de feinejat

Descripció – Rail mecanitzat – Plataformes amb avanç frontal – Aspiracions per a subproductes – Cinta col·lectora de greixos sota el feinejat – Transport de greixos mitjançant canó pneumàtic – Sense carretons en tota la sala de matança

Equip d’estimulació

Equip d’estimulació

Descripció – Mitjançant estimulació elèctrica, permet un millor sagnat – Altura ajustable automàtica – Un pol positiu i un de negatiu permeten la descàrrega elèctrica – S’acobla a la bassa de sagnat per a recollir la sang – Construcció en acer inoxidable – Suportat a terra i a l’estructura metàl·lica

Subjecció cap

Subjecció cap

Descripció – Permet amarrar el cap dels bovins al box – Inclou sistema d’amarratge inferior i superior del cap – Incorpora xapa expulsora un cop atordit l’animal – Funcionament hidràulic mitjançant dos cilindres – Grup hidràulic compacte – Quadre elèctric amb polsadors per a accionar els cilindres – Adaptable a diversos tipus de box

Box tradicional

Box tradicional

Descripció – Porta d’entrada tipus guillotina – Porta d’ejecció giratòria – Xassís en acer galvanitzat – Porta giratòria total inox. – Engraellat tubular per a recepció de l’animal – Mixt metàl·lic-obra civil