Birail Transuni

Birail Transuni

Descripció – Disseny del perfil 100 % higiènic – Perfils de duralumini – Cara inferior del perfil amb inclinació – Mecanització fàcil amb cadena -Suports distribuïts segons les càrregues que han de sostenir – Facilitat d’automatitzar els desviaments pneumàticament – Desviaments amb xassís d’acer galvanitzat

Cambra en birail Transuni

Cambra en birail Transuni

Descripció – Estructura dissenyada per a suportar 750 kg/m per a boví i 500 kg/m per a porcí – Cadiretes de subjecció del rail cada 750 mm per a boví i 1000 mm per a porcí – Estructura galvanitzada en calent per immersió – Rail en birail Trasnsuni de duralumini anoditzat – Cargolam en acer …

Escorxadora de bestiar vaquí DHB-300

Escorxadora de bestiar vaquí DHB-300

– La màquina està composta per una part fixa i una altra mòbil d’acer inoxidable i funciona per mitjà d’un cilindre telescòpic – Amb un bombo d’enrotllament accionat per dos motors hidràulics es garanteix la conducció del bombo – Els comandaments es troben a les dues plataformes d’acer inoxidable, amb terra antilliscant, dipòsit d’aigües residuals …

Escorxadora de bestiar vaquí DBH

Escorxadora de bestiar vaquí DBH

Màquina formada per dues plataformes elevadores d’acer inoxidable i un tambor per estirar la pell i enrotllar-la Descripció – Dues plataformes individuals d’acer inoxidable que s’eleven pneumàticament per mitjà d’un cilindre pneumàtic cadascuna, que s’acciona mitjançant uns polsadors de peu perquè l’operari disposi de més llibertat de mans – El terra és antilliscant de fibra …

Transferència bestiar vaquí

Transferència bestiar vaquí

Descripció – Doble polipast d’accionament hidràulic – Alta velocitat de pujada i de baixada del ganxo – Desplaçament longitudinal del segon polipast

Box ritual

Box ritual

Descripció – Cadència de 70 caps de vaquí/hora en sacrifici no ritual i 50 caps de vaquí/hora en sacrifici ritual – Permet el rematat a l’interior del box mitjançant un sistema internde subjecció del cap – Orientable – Construït en acer siemens galvanitzat i acer inoxidable – Funcionament hidràulic – Disposa de diversos elements de …

Pinces d'anestesiat de bestiar porcí i oví

Pinces d’anestesiat de bestiar porcí i oví

Pinces d’anestesiat de bestiar porcí i oví destinades a anestesiar els animals de les espècies porcina i ovina abans del dessagnament Està format per – Un quadre elèctric equipat amb un transformador. Disposa d’un voltímetre, un amperímetre, un pilot, un disjuntor temporitzador i accessoris de connexió varis. Tots aquests elements estan instal·lats dins una capsa …

Dutxa canals

Dutxa canals

Descripció – Tremuja inferior amb desguàs – Panells laterals – Dutxa per aspersió – Es posa en marxa al pas de les canals – Construcció total en acer inoxidable

Barra descensora

Barra descensora

Descripció – Tram de rail ajustable en altura – Funcionament pneumàtic, amb cables i corrioles – Frens automàtics-mecànics que eviten caigudes del ganxo – Útil per a l’especejament o per a tallar els animals a peces

Rail estoc ganxos buits

Rail estoc ganxos buits

Descripció – Rails destinats a acumular ganxos buits – Agulles direccionals pneumàtiques a les entrades – Frens pneumàtics a la sortida – Dosificador de ganxos (un a un) – Substitueix els carros amb ganxos