Elevador pneumàtic

Informació

  • Categoria

    Escorxadors de porcí

Descripció


– Elevador pneumàtic que permet superar petits desnivells a la via
– Accionament pneumàtic (manual o automàtic)
– Empenyedor basculant subjecte a carro amb rodes
– Xassís en perfil UPN80 galvanitzar en calent
– Via tipus birail o monorail