Cambra d'estabilització automatitzada

Cambra d’estabilització automatitzada

Descripció – Cambra d’estabilització automatitzada amb avançament automàtic de la canal segons el programa – Emplenat i buidat automàtic dels rails (ordre segons programa) – Monorrail o birrail

Carrusel de vísceres blanques

Carrusel de vísceres blanques

Descripció – Transportador i xassís en acer inoxidable – Recipients toriesfèrics per a la recollida de la víscera – Ajustable en alçada segons disseny previ – Ergonòmica, ja que evita el gir de l’operari – Inclou armari de neteja i voltejador de safate

Flagel·ladora

Flagel·ladora

Conjunt de màquines destinades a proporcionar un acabat millor de la canal a la línia de sacrifici del porc – Flagel·ladores de dues, tres i quatre columnes. Descripció – Armadura construïda amb materials d’acer siemens galvanitzats en calent per immersió o acer inoxidable. – Format per varies columnes de tubs termoplàstics. – De gran qualitat …

Socarrimador

Descripció – Socarrimador format per quatre columnes, amb 52 toveres orientables, per tal d’aconseguir un socarrimat uniforme del cap de bestiar. – Combustió realitzada per tir forçat amb una barreja de gas i aire. – Les toveres només es mantenen enceses mentre passa el cap de bestiar, la qual cosa assegura un estalvi considerable de …

Elevadors

Elevadors

Màquina per elevar bestiar porcí i oví des de la taula o des del terra fins a la línia aèria Caracteríques – Estructura d’acer galvanitzat. – Sustentat a l’estructura aèria per mitjà de tirants. – Disposa de protectors de seguretat. – En monorraíl o birraíl.

Peladora Ubar

Peladora Ubar

Descripció – Producció de 180 porcs/hora a 900 porcs/hora – De construcció metàl·lica en acer siemens galvanitzat i acer inoxidable – Proveïda de costelles verticals de fosa d’acer. – Presenta dos eixos horitzontals amb paletes raspadores termoplàstiques.