Flagel·ladora

Informació

  • Categoria

    Escorxadors de porcí

Conjunt de màquines destinades a proporcionar un acabat millor de la canal a la línia de sacrifici del porc


– Flagel·ladores de dues, tres i quatre columnes.

Descripció


– Armadura construïda amb materials d’acer siemens galvanitzats en calent per immersió o acer inoxidable.
– Format per varies columnes de tubs termoplàstics.
– De gran qualitat i durabilitat.

Models


Es fabriquen diferents models depenent de la producció de l’escorxador, ja siguin flagel·ladores amb els eixos verticals, o bè amb els eixos horitzontals, segons els tipus d’acabat que es desitgi.