Davantals de metall Chainex

Davantals de metall Chainex

Cotes de malles d’acer inoxidable: robustesa i perfecció d’un material fabricat per tal de garantir la seguretat. 1.Responen a las directives de la CE sobre harmonització de les disposicions legals dels Estats Membres en matèria d’equips de protecció individual (89/686/CEE). 2.EN412:davantals de protecció durant l’ús de ganivets de mà.

Paraigua plegable

Paraigua plegable

Descripció – Volum reduït un cop plegat – Capacitat per a 8 o 10 xais – Fabricat en diferents llargàries – Paraigües en acer inoxidable – Carro per a monorail o birail

Línia feinejat

Línia feinejat

Descripció – Feinejat mecanitzat amb ganxos per a potes i vísceres – Cinta per a la inspecció de vísceres blanques – Transferència mecanitzada per a reduir l’esforç de l’operari – Cadena tipus poliplà que permet fer pujades i baixades

Transferència

Transferència

Descripció – Transferència del sagnat al feinejat del xai – Pendents en el sagnat i en el feinejat per a facilitar la penjada – Via del sagnat en perfil tubular amb inserit de material tècnic – Via de feinejat amb ganxos suspesos de la cadena – Cadena tipus poliplà amb empenyedors i ganxos – Estructura …